Organisatie


Stichting Kanaka School Project heeft een kleine werkorganisatie met een actief bestuur.
Daarnaast wordt het Kanaka School Project ondersteunt door bedrijven en adviseurs op
vrijwillige basis op het gebied van scholing in Ghana, marketing en communicatiestrategie
en fondsenwerving. Dit doen zij omdat zij zich maatschappelijk betrokken voelen
bij de doelstelling van het Kanaka School Project.

17_Organisation

Bestuur

• C. Frimpong – Voorzitter
• C.A. Jansen Verplanke – Secretaris/Penningmeester

Kanaka Team

• C. Frimpong (Bestuur)
• L. Stroeve (Bestuur)
• K. Frimpong (Bestuur)

Beloningen

Het KANAKA team voert haar werkzaamheden geheel op vrijwillige basis uit. Er worden geen beloningen uitgekeerd aan het bestuur

Fiscaal nummer

Fiscaal nummer: 8189.98.829

KvK nummer

KvK nr: 34293936