Over ons


Het Kanaka schoolproject is in het leven geroepen om het onderwijs te bevorderen van kinderen in Ghana. Vooral gemunt op die genen die weinig kansen hebben op goed onderwijs en een goede opleiding. Hierbij is het oogmerk deze kinderen beter in staat te stellen een zelfstandig beroep uit te oefenen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het op welke wijze dan ook bevorderen en ondersteunen van de opbouw en de instand houding van de school.
Sinds de opening van de school hebben meer dan 300 studenten afkomstig uit de gehele regio zich aangemeld en begonnen aan een van de beroepsopleidingen die wij aanbieden.
Wat begon als een droom voor van een persoon, is voor velen nu de werkelijkheid geworden!